Verkeersregelaar

Gecertificeerde (evenementen) verkeersregelaars zijn bijna onmisbaar in het dagelijks leven. Het is een vereiste vanuit de overheid om verkeersregelaars in te zetten tijdens bouw- en infrastructurele projecten, maar ook voor kleine- en grootschalige evenementen. Denk hierbij aan muziekfestivals, concerten, marathons, voetbalwedstrijden, markten, braderieën enz.

De gecertificeerde verkeersregelaars van ATCNoordwijk zijn professionals in het veilig en dynamisch verkeerregelen.

Verkeerregelen is een vak apart, een vak dat onze medewerkers als geen ander begrijpen. Onze verkeersregelaars zijn allemaal voorzien van een volledig (geel en reflecterend) kledingpakket die aan de regels voldoet van het CROW.

Beroeps)verkeersregelaars bij bouw- en wegwerkzaamheden

We zorgen bij diverse bouwlocaties en bij wegwerkzaamheden in het land voor een optimale verkeersdoorstroom. Uw locatie dient tenslotte goed bereikbaar te blijven voor bijvoorbeeld speciaal transport. Onze verkeersregelaars fungeren als aanspreekpunt en zijn de unieke schakel waardoor verkeershinder tot een minimum wordt beperkt en de veiligheid wordt vergroot. In overleg met u en andere betrokkenen zorgen we dat alle logistieke uitdagingen in kaart worden gebracht, zodat onze verkeersregelaars kunnen anticiperen op allerlei situaties van dien.

Verkeersregelaars bij evenementen

Uw evenement begint bij een georganiseerde toestroom. Onze verkeersregelaars zijn gespecialiseerd in het wegwijzen van de bezoekers. We hebben ervaring met grote- en kleine evenementen en zijn betrokken zowel voor, tijdens als na het evenement. Met behulp van mobiliteits- en veiligheidsplannen brengen we calamiteiten en protocollen in kaart, welke als leidraad fungeren voor de veiligheid van het evenement. Evenementenverkeersregelaars werken samen met beroepsverkeersregelaars zodat kwaliteitsnormen nagestreefd worden.

Parkeerbegeleiders bij evenementen

Om het logistieke totaalplaatje compleet te maken, verzorgen parkeerbegeleiders het parkeren op uw evenement. Alle bezoekers met auto van uw evenement of locatie worden vriendelijk ontvangen en verwezen naar de betreffende parkeerplek. We streven naar een snelle afhandeling van parkeren waardoor de toestroom efficiënt wordt