Over ons

ATCNoordwijk ontzorgt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte in de Bollenstreek en de rest van West-Nederland. Dit doen we door preventief en duidelijk aanwezig te zijn en op te treden indien waar nodig. Hierdoor kunnen we overtredingen en/of onjuist gedrag veelal voorkomen.

ATCNoordwijk is de schakel tussen de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de uiteindelijke handhaving door BOA en Politie. Door onze proactieve en preventieve inzet worden regels eerder en beter geaccepteerd.

Visie

Het succes van onze werkwijze is gebaseerd op een proactieve en preventieve inzet die op een no-nonsens wijze aangestuurd wordt. In combinatie met onze adviezen vooraf en de preventieve inzet ter plekke verhogen we de leefbaarheid op straat, in de openbare ruimtes en creëren we een veilig gevoel onder de burgers. Zo kunnen we zorgdragen voor de leefbaarheid in de breedste zin van het woord bij:

  • Het maken van verkeersplannen en mobiliteitsvraagstukken.
  • Het verkeerstechnisch begeleiden van evenement.
  • Het verzorgen van crowd management bij grote evenementen.
  • Het surveilleren in winkelstraten, boulevards, parken en gevoelsmatig onveilige plekken, etc.
  • Het beheren van parkeerterreinen en garages.
  • Het ondersteunen van BOA-diensten op straat en in openbare ruimtes.
  • Het inzetten van stewards bij evenementen en voetbalwedstrijden.
  • Het inzetten van verkeersregelaars en bus coördinatoren bij stremmingen van NS.

 

Het is essentieel dat ATCNoordwijk niet alleen adviseert, maar ook zelf de uitvoering verzorgd.

Kwaliteit, betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid zijn hiermee gegarandeerd.