Evenementenbegeleiding

 

ATC is ontstaan vanuit de behoefte om evenementen die door vrijwilligers georganiseerd worden professioneel, maar betaalbaar, verkeerstechnisch te begeleiden.

Verkeershinder als gevolg van evenementen wordt vaak niet als erg gastvrij ervaren. Lokaal bekende passanten raken geïrriteerd omdat hun gewoonte wordt onderbroken en toeristen raken geïrriteerd omdat zij hun route volgens hun routeplanner niet meer kunnen volgen. Het is daarom van cruciaal belang dat de verkeersbegeleider naast handhaver van de verkeer belemmerende maatregelen ook als gastheer probeert bij de passant begrip te kweken en alternatieven routes of parkeermogelijkheden aan te bieden.

ATC traint de verkeersregelaars in communicatie en hospitality en stelt zich als doel dit gastheerschap goed in balans te hebben met de handhavende taken. Er wordt in de opleiding en begeleiding veel aandacht aan besteed.

Voor elke activiteit krijgen alle verkeersregelaars een aparte instructie over het evenement en te verwachten vragen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op, en komen tot stand na, overleg met de organisator van het evenement en de gemeente.

Opleiding en uitrusting

De in te zetten vrijwilligers zijn op het moment van inzet in het bezit van de vereiste opleiding met bijbehorende aanstelling of diploma. Alle coördinatie rond opleidingen en eventuele aanmelding bij de betreffende gemeente is onderdeel van de inzet van de verkeersregelaars. Hier hoeft de organisatie van het evenement niets aan te doen.

Op de dag zelf zullen de verkeersregelaars in het bezit van de wettelijke vereiste uitrusting aanwezig zijn. Naast deze uitrusting zullen zij ook uitgerust worden met portofoons en mogelijk additionele zaken zoals zaklantaarns met rode opzetkegel. Dit naar gelang het tijdstip en soort inzet. Deze worden vooraf met de opdrachtgever besproken.

Veel van onze evenementen/verkeersregelaars zijn voorzien van EHBO/AED diploma.

Op verzoek, of indien door ons vereist, kunnen deze ondersteund worden door bikers, calamiteitenvoertuig (incl DRIP), tekstkar, afzettingsmaterialen, dranghekken of verkeersborden

ATC heeft de beschikking over een coördinatie/communicatiewagen en kan dus bij grotere evenementen de onderlinge communicatie alsmede de contacten met de hulpdiensten op locatie verzorgen.

Door in te zetten op een hoogwaardige en strakke organisatie en bedrijfsvoering, die is gebaseerd op onze missie, bereiken wij ons doel voor de klanten: namelijk hen te voorzien van een totale ontzorging.