Trein Vervangend Vervoer

Bus-coordinatoren / Verkeersregelaars / Projectleiders

Zodra er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het spoor en de treinen daardoor niet rijden wordt er vervangend vervoer ingezet in de vorm van touringcars. ATC Noordwijk zet dan Bus-coördinatoren/ Verkeersregelaars en projectleiders in om ervoor te zorgen dat reizigers hun reis zo comfortabel en snel als mogelijk kunnen voortzetten. Ook verzorgen zij dan o.a. de coördinatie van touringcars ter plaatse. Om snel te kunnen schakelen houden ze daarbij contact met het regiecentrum, zodat tijdig op- en afschalen mogelijk is.